Elk jaar wordt de inzet groter in de strijd om het milieu te redden en de opwarming van de aarde tegen te gaan. We zijn ons daardoor nu meer dan ooit bewust van de schadelijke gevolgen die onze huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen heeft voor onze collectieve toekomst. En wat is één van de belangrijkste oplossingen daarvoor? Dat is het gebruik van duurzame energiebronnen.

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie omvat elke energiebron die niet uitgeput kan raken en voor altijd levensvatbaar kan blijven. Het hoeft daardoor niet te worden vernieuwd of aangevuld. Om deze reden zijn duurzame energiebronnen het antwoord op onze energiebehoefte.

Bovendien is duurzame energie niet schadelijk voor het milieu of is er slechts een minimaal risico. Daarnaast gaat het de klimaatverandering tegen en is er geen hoge kostprijs aan verbonden. Hoewel er wel kosten zijn verbonden aan het creëren en bouwen van manieren om deze duurzame energie op te vangen. Zijn de duurzame energiebronnen op zichzelf doorgaans gratis. 

Duurzame energiebronnen

De drie populairste duurzame energiebronnen met hun voordelen zijn hieronder uitgewerkt.

Zonne-energie

Zonlicht is één van de meest overvloedige en vrij beschikbare energiebronnen op onze planeet. De hoeveelheid zonne-energie die in één uur het aardoppervlak bereikt, is zelfs meer dan de totale energiebehoefte van de planeet voor een heel jaar!

Hoewel dit klinkt als een perfecte duurzame energiebron, varieert de hoeveelheid zonne-energie die we kunnen gebruiken. Dit is immers afhankelijk van het tijdstip van de dag, het seizoen van het jaar en de geografische locatie. In Nederland is zonne-energie een steeds populairdere manier om het energieverbruik aan te vullen.

Deze energiebron is ook één van de betaalbaarste en toegankelijkste energiebronnen. Dat komt met name door de jarenlange investeringen en ontwikkeling binnen de zonne-energie industrie. Samen met de alsmaar voortdurende innovatie op het gebied van onder meer lithium-ion batterijen is zonne-energie wereldwijd een uiterst belangrijke energiebron geworden.

Windenergie

Wind biedt een overvloedige bron van schone energie. Windparken zijn een steeds bekender gezicht in Nederland, waarbij de opgewekte windenergie een steeds grotere bijdrage levert aan het nationale elektriciteitsnet. Om elektriciteit uit windenergie te kunnen halen, worden er turbines gebruikt om generatoren aan te drijven. Die wordt vervolgens aan het elektriciteitsnet doorgegeven.

Windturbines kunnen zowel offshore als op het land worden geïnstalleerd en kunnen vooral voor de kust gemeenschappen grote hoeveelheden energie genereren. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van batterijopslag hebben de sporadische problemen waarmee windenergie voorheen te maken had behoorlijk verminderd. Daardoor is het nu één van de vele duurzame energieopties geworden die het mogelijk maakt om energienetwerken met meer consistentie van stroom te voorzien.

Hoewel er ook in het binnenland of op ‘off-grid’ vele windturbines beschikbaar zijn, is niet elk pand geschikt voor een huishoudelijke windturbine.

Waterkrachtenergie

Waterkracht is één van de oudste duurzame energiebronnen die al duizenden jaren oud is. Het is bovendien uitgegroeid tot één van de oudste vormen van energieopwekking. Als duurzame energiebron is waterkracht misschien zelfs de meest commercieel ontwikkelde energiebron.

Door bijvoorbeeld een dam of andere barrière te bouwen kan een groot waterreservoir worden gebruikt om zo een gecontroleerde waterstroom te creëren. Die daarna een turbine aandrijft en elektriciteit opwekt. Deze energiebron kan vaak betrouwbaarder zijn dan zonne- of windenergie. En biedt ook de mogelijkheid om elektriciteit voor later gebruik op te slaan wanneer de vraag een piek bereikt.

Het bouwen van een stuwmeer en een grote waterkrachtcentrale is echter niet iets wat particulieren snel zullen doen. Het is desondanks wel mogelijk om op een kleinere schaal van een waterstroom gebruik te maken. Om zo zelf elektriciteit met water op te wekken.

Nieuwe bron :geothermische energie

Geothermische energie maakt gebruik van de warmte die op natuurlijke wijze in de aarde wordt gegenereerd. Die wordt vervolgens in de vorm van stoom naar de oppervlakte getransporteerd, waaruit geothermische energiecentrales daarna via geboorde putten elektriciteit opwekken.

Door de natuurlijke warmte onder het aardoppervlak te benutten, kan deze geothermische energie ook worden gebruikt om rechtstreeks huizen te verwarmen of elektriciteit op te wekken. Hoewel het een energiebron benut die direct onder onze voeten ligt, is het aanbod van geothermische energie in Nederland van verwaarloosbaar belang. Zeker als je dit met landen als IJsland vergelijkt, waar de geothermische warmte veel gemakkelijker beschikbaar is.

De opkomst van het gebruik van warmtepompen, als meest groene vervanging van de CV ketel, zorgt er echter voor dat geothermische energie ook steeds populairder wordt in Nederland. Het voornaamste voordeel van deze warmtepompen is, dat je minder energie verbruikt dan met traditionele verwarmingssystemen. Zo kun je dus veel geld op jouw energierekening besparen.

 

Concluderend is er te melden dat het gebruik van duurzame energiebronnen een belangrijk onderdeel van onze toekomst wordt. Dankzij hun betrouwbare koolstofarme eigenschappen hoeven consumenten niet alleen veel minder voor hun elektriciteit te betalen, maar zullen ze gelijktijdig de gevolgen van de klimaatverandering verzachten. Dat klinkt als een perfecte win-win-oplossing, of niet soms?